AANBIDSTER.NL

AANBIDSTER

Aanbidding is het bewijzen van (goddelijke) eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd.

Aanbidster ie een vrouwelijke vorm.

Aanbidding is geen religieuze handeling maar een manier van leven. Aanbidding gaat om de hartsgesteldheid van een persoon. Bij uiterlijke aanbidding blijft het hart van de mens onaangetast.

In oude en primitieve godsdiensten kan deze verering vele vormen aannemen. In polytheïstische godsdiensten vindt men vele aanbiddingsvoorwerpen. In monotheïstische godsdiensten is deze aanbidding gericht naar slechts één God, die als de 'enige ware' wordt aangezien.

De rooms-Katholieke Kerk kent twee vormen van verering die bij andersdenkenden wel eens verwarring veroorzaken. Men spreekt dan over de "aanbidding" van heiligen, beelden en relieken:

Er is de aanbidding die enkel God (de Personen van de Drie-eenheid) betreft.
Er is de verering van personen en voorwerpen waarin God en Christus indirect worden vereerd.
Deze laatste verering wordt vanzelfsprekend door het protestantisme afgewezen.

Wanneer Rooms-Katholieken overigens in het dagelijks taalgebruik spreken over aanbidding bedoelen ze doorgaans de aanbidding van het Allerheiligste, uitgesteld in een monstrans.

In de kunst is een aanbidding een voorstelling waarin Jezus door de herders of de Wijzen uit het Oosten wordt aanbeden, of wordt verheerlijkt als Lam Gods. Een voorbeeld hiervan is het schilderij Het Lam Gods van de gebroeders van Eyck.

Bij uitbreiding, en van zijn religieuze betekenis ontdaan, duidt het woord aanbidding op het aanbidden (d.w.z. het hartstochtelijk houden) van iets of iemand. Bijvoorbeeld: De aanbidding van de jeugd in onze huidige maatschappij.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod